POLITYKA PRYWATOŚCI FIRMY AUTO-HURT 
I PLIKÓW COOKIE SERWISÓW www.felgimomo.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie AUTO-HURT.

Firma AUTO-HURT, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczenie celu,
  • minimalizacja danych,
  • prawidłowość,
  • ograniczenie przechowywania,
  • integralność i poufność.
 2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Firmę AUTO-HURT. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy 

 • Dane zbierane ręcznie

Podczas Twojego zamówienia Twoje dane takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, telefon, adres e-mail są przez nas zbierane w celu prawidłowej finalizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży oraz do ewentualnej obsługi posprzedażnej, w tym roszczeń reklamacyjnych. 

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Jarosław Tylek AUTO-HURT 

Fredry 4D/5

30-605 Kraków

tel. (+48) 507-346-542 

Z Administratorem można skontaktować się, dzwoniąc lub pisząc na wskazane powyżej dane lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@felgimomo.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane będą przetwarzane w następujących celach:

 • sprzedaży produktów i usług;
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania Klienta;
 • ewentualnych roszczeń gwarancyjnych;
 • na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i zapytania;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • archiwizacji;
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na firmie AUTO-HURT.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane 

Twoje dane mogą być przekazywane:

 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 • kancelariom prawnym, którym firma AUTO-HURT zleciła np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez firmę AUTO-HURT i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa 

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 • sprostowania danych;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, firma AUTO-HURT w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy  lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób profilujemy 

Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora lub drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową biuro@felgimomo.pl.

Wykorzystywanie plików cookie 

Nasza strona internetowa www.medsport.info oraz www.momopolska.pl wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Użytkownicy naszych stron mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszym serwisom poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. 

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

AUTO-HURT Kraków, 25.05.2018